Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья
Мотоль - Жемчужина Полесья

ДУБРОВА [дубро́ва] – кусо́к по́л'а дал'о́ко од се́ла у боло́ти за Дидо́вичами пуд Обро́во.

ЖАДОВА [жа́дова гора́] ГОРА  – по́ле на вйізді в Мо́тол' с сторони́ Яно́ва, за поворо́том налʹі́во.

КАЛИЛЬСКАЯ [кали́л'скайа] – гу́лица в Мо́толі (офіційна назва улица Калинина) КОРЖИWКА [коржи́wка] – кунец Мотоля пуд Осовницу.

ЛУКА [лука́] гу́лица в Мо́толі (офіційна назва улица Партизанская)

МИЖИЛИСТЄ [мижи́лисʹтʹе] – по́ле на вйі́здʹі в Мо́тол' за Жа́довойу горо́йу, Друге́йу брига́дейу; ніколи там стойа́w майа́к.

МОРОВЯТНИЦА [моровйа́тница] – куто́к Мо́тол'а меж це́нтром Мо́тол'а і асфа́л'том, йаки́ĭ веде́ до бо́л'нʹіци, де коwба́сниĭ цех і коопро́мовскиĭ магазʹі́н.

НОВАЯ ЛУКА [нóвайа лука́] ЛУКА  те саме, що ЛУКА.

СТАРАЯ ЛУКА [стара́йа лука́] ЛУКА  тейе саме, що КАЛИЛЬСКАЯ

ТУРУБЕЛЬ [ту́рубел'] – кусо́к Мо́тол'а око́ла це́ркви, са́миĭ центр.

ЯЧЕТИНИ [йаче́тини] – боло́то дал'о́ко од се́ла в бик Ти́шкович, до йако́го добира́лисʹ по рицʹі́ коси́ти сʹі́но.